WellCare Platinum

 

WellCare erbjuder tillsammans med International Health Insurance (IHI) en privat sjukvårdsförsäkring. Utöver abonnemang ingår en försäkring enligt följande:

• En sjukvårdsförsäkring som kan nytecknas av personer, folkbokförda i Skandinavien, från 16 till 60 års ålder. Försäkringen gäller livslångt.

• Barn under 16 år kan medförsäkras utan extra kostnad.

Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringen gäller vid sjukdom eller olycksfallsskada och täcker kostnaderna för privat och offentlig vård, resor i samband med denna vård samt i viss mån hjälpmedel och rehabilitering upp till 3,5 milj. Skr per år.

• Snabb sjukvårdsservice hos olika specialister genom WellCares nätverk efter remittering av WellCares läkare.

Sjukvård vid vistelse utomlands genom IHI:s internationella kontaktnät.

• Försäkringen har en livslång ansvarstid.

Försäkringsgivare är International Health Insurance danmark a/s i Danmark (IHI).


För ytterligare information:

 

Ladda ner försäkringsvillkor
Ladda ner abonnemangsvillkor
Ladda ner ansökan och hälsodeklaration

Kontaktperson för SEB Trygg Liv : Annika Bylund 08-612 06 10
Wellcare | Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
Tfn: +46 8 612 06 10 | Fax: +46 8 612 41 95 | E-post: wellcare@wellcare.se


Prislista:

 

Ålder

Platinum

0-15

Medförsäkrade barn 
 0 kr

16-24

12 000 kr

25-44

23 000 kr

45-49

24 000 kr

50-54

24 500 kr

55-59

25 000 kr

60-64

25 500 kr

65-69

26 000 kr

70-74

27 000 kr

75-   

28 000 kr

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com