Sveriges Bowlinghallars Förbund 

SBHF är en branschorganisation som organiserar ca 220 st av Sveriges 233 st bowlinghallar. 
 
SBHF består av två delar. SBHF och SBHF Service AB. 
 
Servicebolaget ansvarar för det tekniska, besiktigar banor, ger hallarna teknisk konsultation där det efterfrågas mm.
 
SBHF genomför bland annat gemensamma marknadsföringsaktiviteter i radio, TV och övrig media.
 
Hemsida: www.sbhf.se 
 

Sveriges Bowlinghallars Förbund har tagit fram en specialanpassad försäkringslösning för dig som driver bowlinghall. Du erbjuds en fullvärdig företagsförsäkring med omfattande grundskydd, som skyddar både din egendom och dina besökare. 
 
Extra förmåner med SBHF:s egen försäkring 
Täcker olycksfall som drabbar spelare och besökare. 
Ersätter egendom i hyrt skåp vid stöld eller skada. 
Prisvärd premie tack vare SBHF:s storlek. 
 
Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar.
 
 
Vill du ha ytterligare information eller teckna försäkring? 
 
Kontakta oss på Allians/Söderberg & Partners: 
 
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. 
Tel växel: 08-700 51 70 
 
Charlotte Arén, tel direkt 08-700 51 71 
Åke Arén, tel direkt 08-700 51 73 
Fax: 08-700 51 79 alternativt fredsgatan@soderbergpartners.se

Vart vänder jag mig vid inträffad skada? 

Moderna Försäkringar 
Skadeavdelningen 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
Tel kontorstid: 08-56 200 600 
Tel övrig tid: 0200-21 21 20 (Securitas skadejour) 
Fax: 08-56 200 653 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com