Bostadsrätternas försäkringsförmåner 

Med anledning av artikeln i Din Bostadsrätt nr 1 2012, för mer information kontakta oss på 08-700 51 70 eller klicka här!

 

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring

Bostadsrätterna har tillsammans med Allians/Söderberg & Partners tagit fram en specifik fastighetsförsäkring för Bostadsrätternas medlemmar. Resultatet är en mycket omfattande försäkring med delar som inte finns någon annanstans på marknaden, till ett mycket konkurrenskraftigt pris. En av målsättningarna har varit att försäkringen ska vara så förmånlig att den ”betalar” medlemsskapet i Bostadsrätterna för 90 procent av föreningarna. Därför tillåts endast Bostadsrätternas medlemmar att teckna denna försäkring. 
 
Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring omfattar förutom de vanliga momenten som en fastighetsförsäkring bör innehålla också moment som är unika. 
 

I det gemensamma bostadsrättstillägget - Inget åldersavdrag (avskrivningselimineringsskydd) 

Om en skada uppstår som du själv inte förorsakat i t.e.x. badrummet, utgår normalt ersättning men med åldersavdrag. Det kan bli väldigt dyrt att återställa badrummet i det skick det var innan skadan inträffade. 
 
Vårt unika försäkringsmoment ger dig ett skydd mot åldersavdrag, inom ramen för överenskomna belopp. 

Nöjd-Kund-garanti 

Vi är säkra på att detta är en bra försäkring. Därför vågar vi erbjuda en Nöjd-Kund-garanti. Även detta är något nytt i försäkringsbranschen. Garantin innebär att försäkringen kan sägas upp när som helst, om Bostadsrättsföreningen får ett annat erbjudande om en motsvarande försäkring till ett lägre pris. 

Ingen självrisk vid brandskada! 

Vid brandskada utgår ingen självrisk vilket det normalt gör för andra fastighetsförsäkringar på marknaden. 
 
Välkommen med Er förfrågan! 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com